Çocuk Hakları ve Misafir Politikası

Bizler Ramada Resort Lara Otel Ailesi olarak, turizmde köklü kuruluş olmanın verdiği bilinç ve sorumluluk ile çocuklar da dahil tüm müşterilerimizi misafir olarak kabul edip, ulusal ve uluslararası değerleri harmanlayarak, insan hakları ve çocuk haklarının şartlarını eksiksiz yerine getirip bu hedef doğrultusunda 18 yaş altı misafirlerimize en iyi kalitede hizmet sunmayı ilke ediniyoruz;

 • Çocukların mutluluğunu, her türlü yarardan daha önemli olduğunu benimser ve buna göre davranıp, sistemin devamlılığının sağlanması için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaktayız,
 • Çocukları bütün sömürü türlerine karşı korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz,
 • Çocukların korunmaya ve bakıma muhtaç hale gelmesini önleyici programları destekliyoruz.
 • Suça karışmış ya da kendilerine karşı suç işlenmiş çocukların topluma kazandırılmasının sağlayacak kurum ve kuruluşlara destek oluyoruz,
 • Personelimize çocuk koruma ile ilgili eğitimler düzenliyoruz.
 • 18 yaş altı çocuk işçi çalıştırmıyoruz.
 • Bulunduğumuz ortamda çocuk korumaya yönelik her türlü organizasyon ve etkinliklere destek oluyoruz.
 • Baba-çocuk bağı olmayan ve 18 yaş altı olan çocuk misafirlerin rezervasyonlarını kabul etmiyoruz.
 • Çocuklarla ilgili tüm şüpheli eylemlerin, yerel yetkililere ve ilgili kuruluşlara raporlanmasını sağlıyoruz.

Tüm çocukların hak sahibi bireyler olduğunu kabul ederek, çocukların;

 • Yaşama ve gelişme haklarını
 • Korunma haklarını
 • Katılım haklarını
 • Ayrımcılığın önlenmesi

Haklarını gözeterek hayatın tüm alanlarında benimsenmesi ve yaşanması için; bu politikanın hayata geçirilmesi noktasında, tüm paydaş kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte hareket etmekteyiz, Çocuğa hizmet veren tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde, çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırıcı aktivitelerde bulunuyoruz. Otel yönetimi tarafından yapılan uyarılara rağmen uyumsuz tavır sergileyen ve rahatsızlık çıkartmakta ısrarcı misafirler, Genel Müdür onayı ile durumun ciddiyetine göre otelden çıkartılır veya adli kurumlara bildiriyoruz,

20 Kasım 1959 ‘ da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen “Çocuk Hakları” Bildirgesi ile, Anayasamızda yer alan Sosyal Devlet anlayışı çerçevesinde gerekli yasal ve idari önlemleri almak, gerekli tüm koşulları iyileştirmek ve çocukları hayata daha etkin ve mutlu katılımlarının sağlanmasını ilke ediniyoruz, Tüm ekibimle bu politikayı benimsiyor ve uygulanması için gereken kararlılığı ve desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz.